شرکت عطر و ادکلن سناتور، خود را متعهد به حفاظت از حریم شخصی همه بازدیدکنندگان می‌داند و ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حریم

شخصی شما، این بیانیه محرمانگی را تهیه کرده‌ایم.

برای ارسال کالا لازم است اطلاعاتی مانند نام و نام خانوادگی، تلفن همراه، ایمیل، آدرس و شماره تماس خود را در اختیار ما قراردهید. تا ارسال کالا به

درستی انجام شود.

امنیت و حفاظت

سایت عطر و ادکلن سناتور از اقدامات امنیتی استفاده می‌کند تا اطلاعات شما را از دسترس اشخاص غیر مجاز و عملکردهای غیر قانونی، خسارات

اتفاقی، تخریب و نقصان مصون نگاه دارد. همچنین این سایت اطلاعات شما را برای مدتی متعارف که قانون ملزم می داند، نگاه خواهد داشت.

در موارد خاص ممکن است سایت ما حاوی لینک های الکترونیکی به سایت های دیگر باشد. در صورتی که بخواهید از این سایت ها بازدید کنید، خط مشی حفظ حریم خصوصی و اولویت های حریم خصوصی آن ها معتبر خواهد بود.

تغییرات در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما

هرگونه تغییرات آتی در خط مشی حفظ حریم خصوصی ما بر روی سایت قرار خواهد گرفت